E-TANANYAGOK - TERMÉSZETTUDOMÁNY

A természettudományok tanítása és tanulása során gyakran találkozunk olyan jelenségekkel, melyek bemutatása, szemléltetése nem, vagy csak nehezen lehetséges. Ezen folyamatok támogatására kutattunk fel és honosítottunk külföldi jó gyakorlatokat; szimulációs és modellező szoftvereket.

YENKA SZOFTVERCSOMAG

A Yenka a tudományos, matematikai, technikai és számítástechnikai feladatok modellezésének hatékony eszköze. Az akkreditált oktatószoftver segítségével biztonságban és könnyedén kísérletezhetünk egy virtuális világban. Eredeti módon kialakított felhasználói felületének köszönhetően könnyen használható az oktatásban, különösen interaktív táblákkal együtt, elsősorban a 14- 18 éves korosztály számára.

A Yenka szoftver a természettudomány négy területéről kínál megoldást a 2D és 3D modellalkotáshoz, tervezéshez, virtuális kísérletezéshez az alábbi témakörökben:

Technológia

 • Elektronika – áramkörök tervezése és szimulációja több mint 150 fajta eszközzel
 • NYÁK-tervezés – áramkörök átalakítása térbeli NYÁK-okká, amelyek kialakítása exportálható a tényleges előállításhoz
 • PIC-programozás – szimulált PIC- és PICAXE-mikrovezérlők programozása egyszerű folyamatábrákkal, a program valódi mikrovezérlőkre írása előtt
 • Mechanikus szerkezetek – térhatású kísérletek számos mechanikai eszközzel

Tudomány

 • Elektromosság és mágnesesség – az áramtermelés és -továbbítás, valamint az analóg áramkörök szimulációja
 • Fény és hang – kísérletek fény-, hang- és vízhullámokkal, valamint sugárdiagramokkal
 • Erő és mozgás – lövedékek, rezgő mozgások, a gravitáció és a mozgás vizsgálata
 • Elektrokémia – az elektrolízist bemutató kísérletek, amelyekben számos elektróda és oldat áll rendelkezésre
 • Szervetlen és fizikai kémia – reakciók modellezése biztonságosan és egyszerűen, több mint 100 féle választható vegyszerrel

Matematika

 • 3D alakzatok – háromdimenziós alakzatok egyszerű vizsgálata kiteríthető hálókkal és mérhető tulajdonságokkal
 • Statisztika – statisztikai és valószínűségi kísérletek, többek között 3D játékokkal és figurák sorba rendezésével
 • Koordináták – a két- és háromdimenziós koordinátarendszer megismerése személyre szabható játékokkal

Számítástechnika

 • Folyamatok – a számítógépek programozásának bemutatása háromdimenziós, táncoló figurák vezérlésén keresztül
 • Programozás – animációk és háromdimenziós figurák vezérlése folyamatábra- parancsokkal

Az oktatóprogram online elérhető, telepített verzióban kapható, és a 4 terület külön-külön vagy egyben is kérhető.

Megnézem!

Terméktámogatás

SUNFLOWER FOR SCIENCE

A Sunflower for Science akkreditált magyar változata a nemzetközileg többször díjazott, közel 40 országban felhasznált eredeti termék honosított verziója.

A természettudományok, különösen a fizika, kémia és biológia tanítása és tanulása során gyakran találkozunk olyan jelenségekkel, melyek bemutatása, szemléltetése nem vagy csak nehezen lehetséges. Például az atomi méretek, a technikai nehézségek vagy éppen a veszélyesség miatt. Ebben nyújt segítséget az interaktív szimulációk gyűjteménye, minden tárgy esetében 8-8 témakörben, a 12-18 éves korosztály számára.

Biológia

 • Sejtek
 • Keringések
 • Emésztés
 • Enzimek
 • Ozmózis
 • Fotoszintézis Növények
 • Tápláléklánc

Kémia

 • Atomok és ionok
 • Kötés
 • Diffúzió
 • Oldódás
 • Elemek, vegyületek és keverékek
 • Periódusos rendszer Reakciósebesség
 • Szilárd, folyékony és légnemű anyagok

Fizika

 • Szín
 • A Föld a világűrben
 • Erők és mozgás
 • Motorok és generátorok
 • Atomfizika
 • Egyszerű áramkörök
 • Hang
 • Hullámok

Ezek a szimulációk interaktív módon használhatóak, a természeti jelenség jellemző paraméterei változtathatóak. Az előre beállított kísérleteket elindítva az adott objektumok mozgásba lendülnek, és a jelenségeket leíró paraméterek változása figyelemmel kísérhető.

Az interaktív szimulációk mellett olyan eszközöket is találunk, amelyek segítséget nyújtanak a virtuális kísérletek során mért adatok kiértékelésében. Az adatokat táblázat formájában rögzíthetjük, grafikonon ábrázolhatjuk, és diagramokkal tehetjük teljessé.

A diákok különböző feladatlapokkal, kvíz kérdésekkel akár önállóan is fel tudják dolgozni a tananyagokat. A kérdésekre adott válaszok kiértékelhetők, a válaszok és a személyre szóló eredmények kinyomtathatók, és így a későbbi tanulás során újra felidézhetők.

A beépített szerkesztő segítségével az egyes modelleket, feladatokat a helyi kerettantervekhez igazíthatjuk, megkönnyítve ezzel az egyes tananyagok tanmenetbe épülését.

Az oktatóprogram elérhető CD ROM és online verzióban is. Az online verzió a multimédia állományon túl egy olyan tanulási környezetet is kínál, amely a tanár számára tudásmérési, tudásértékelési eszközöket biztosít és lehetővé teszi a diákok munkacsoportokba való szervezését. Az alábbi funkciók érhetőek el a teljesség igénye nélkül:

 • feladatok kiosztása tanulóknak
 • a feladatok elvégzésének nyomon követése,
 • a feladatok értékelése és visszajelzés küldése a tanulóknak,
 • egyéni feladatok, anyagok feltöltése

KAPCSOLAT

info@eduweb.hu

Minden jog fenntartva! 2018. Eduweb Multimédia Zrt.